Riffelskydeforløb

Før du kan komme til riffelprøven, skal du gennemgå det obligatoriske riffelforløb.
Forløbet forestås af en godkendt riffelinstruktør, der dokumenterer forløbet med sin underskrift.
Blanketten henter du på Mit Jagttegn og medbringer på dagen

Du skal afgive 5 skud på 100 meter til bukkeskiven fra hver af de nævnte skydestillinger.
Der er ikke krav til du rammer.

1) Stående skydestilling med anlæg
2) Stående skydestilling uden anlæg
3) Siddende og / eller knælende skydestilling med anlæg
4) Siddende og / eller knælende skydestilling uden anlæg
5) Siddende på stol med anlæg

Hent oversigt med billeder her

Ved med anlæg forstås fx brug af skydestok.
Der er ikke specielle krav til skydestok og stol blot det kan være jagtrelevant, – det kan fint være en gren og en camping stol eller en taburet.
Banen råder over skydestokke og stole til udlån, så du behøver ikke selv at medbringe.

Vi forventer.
– Du møder med en indskudt riffel og mindst 30 stk patroner
– Du har “tørtrænet” eller trænet de nævnte skydestillinger
– Du er godt kendt med din riffel og kikkerts funktioner
– At du er bekendt med banens sikkerhedsbestemmelser

Se evt videoen fra Danmarks Jægerforbund her

Der gennemføres kun riffelskydeforløb i forbindelse med de skydninger, der afholdes forud for bukkejagten og i efteråret. 
Se dem her, forår  – efterår

Prisen er 100 kr

Evt spørgsmål til Søren P. Kibsgaard 40 42 82 04