Før efterårs jagter

Forud for efterårets jagter holdes en indskydnings- og træningsdag sen august eller først i september.

– Du kan skyde på 100 og 200 m.
– Du kan bestå Danmarks Jægerforbunds mærkeprøver
– Du kan bestå “riffeprøven”200 m

Det bliver også muligt efter aftale at gennemføre det obligatoriske riffelforløb, som kræves forud for riffelprøven.

Se yderligere info her

Tider 2021
Der er pt. ikke fastlagt tider