Om MJFC

Banen er oprettet i 1986 i et samarbejde mellem øens jagtforeninger, hvor der samtidigt blev nedlagt en række utidssvarende flugtskydningsbaner, der ikke længere kunne leve op til miljøkrav m.m.
Det er sket gennem en stor frivillig arbejdsindsats og donationer.
Det er forsat en forening, der driver banen, og alle instruktører og hjælpere er ulønnede, hvilket muliggør  flugtskydning på de nuværende favorable betingelser.

Selv om det i dag fremtræder som et naturskønt område med græs og høje træer, så er det faktisk en tidligere losseplads, der gemmer sig lige under overfladen.
De høje bevoksninger gør, at der næsten altid er læ omkring standpladserne og til dels også på den øvrige del af banen.

Banen er løbende blevet udbygget og vedligeholdt, for give de bedste forhold til de mange skytter og jægere, der gennem hele sæsonen gæster banen.
Besøgstallet er stigende, hvilket er glædeligt, for det er de besøgende, der muliggør vedligeholdelse og udbygning af faciliteterne.

Det er håbet at udviklingen kan forsætte, og mange må få gode oplevelser gennem kammeratskab og flugtskydning.
Alle er velkomne, og alle er startet et sted, så har du lyst at prøve, så kom forbi og prøv – en gang skal være den første.
Det handler ikke om, hvor mange du rammer, men at du får en god oplevelse ved at besøge banen og måske bliver bedre for hver gang, du kommer.

Har du lyst at bidrage med flere oplysninger om historien, eller andet der burde fortælles her – så skriv lidt i kontakt.

Har du lyst at hjælpe til med driften, kan du kontakte Jan Torp 24 45 87 21