Før bukkejagten

Forud for bukkejagten i maj, afholdes der en lørdag og et par aftner, hvor du kan få indskudt din riffel og træne dine færdigheder.

Du kan skyde på 100 og 200 m.
– Du kan bestå Danmarks Jægerforbunds mærkeprøver
– Du kan bestå “riffeprøven”200 m

Det bliver også muligt efter aftale at gennemføre det obligatoriske riffelforløb, som kræves forud for riffelprøven.

Tider 2022
Tidspunkter pt ikke endelig planlagt
Lørdag den x. maj
– fra kl. 09.00 – 16.00 skydes der på 100 m.
– Det vil være muligt i dette tidsrum at gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb.
– fra kl. 16.00 – 17.00 skydes der på 200 m.

Fredag den x. maj
– fra kl. 15.00 – 20.00 skydes der på 100 m.

Tirsdag den xx. maj
– fra kl. 16.00 – 20.00 skydes der på 100 m.

Se yderligere info her