Sikkerhedsinstruks

Det er skytternes pligt at kende de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for Morsø Jagt- & Flugtskydningscenter og i øvrigt behandle våbnet med forsigtighed.
Alle på skydebanen har pligt til at følge de anvisninger, som den ansvarlige skydeleder og  instruktørerne giver.

Følgende er gældende:

 • Skytten skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn, våbenpåtegning eller ifølge med uddannet instruktør. Dokumentation for jagttegn eller våbenpåtegning skal forevises, hvis skydeleder eller en instruktør ønsker det.
 • Der  skal anvende høreværn under skydningen. Det gælder alle, der opholder sig på eller i umiddelbar nærhed af standpladsen
 • Større hagl end 2,5 mm (haglstørrelse 7) er forbudt.
 • Blyhagl og haglvægt over 28 gram er forbudt.
 • Kun haglvåben som er lovlige til jagt og flugtskydning må anvendes – må højest kunne lades med 2 patroner.
 • Der skydes uden rem på våbnet.
 • Skydning er kun tilladt på standpladserne.
 • Det er ikke tilladt at lægge patroner i våbnet, før du står på standpladsen med våbnet pegende i skyderetningen.
 • Før ladning skal der ses gennem løbet.
 • Efter endt skydning aflades og standpladsen forlades med åbent og tomt våben.
 • Sigteøvelser og lukket våben er kun tilladt på standpladserne eller sammen med en uddannet instruktør.
 • Våben skal under transport på området bæres åbne og uden patroner. Magasinvåben skal have åben lås – gerne med hvid klud.
 • Våben skal være i forsvarlig stand og uden slør i lås eller skæfte.
 • Alle våben skal behandles med forsigtighed, uanset om de er ladt eller ikke.
 • Det er ikke tilladt at røre ved andres våben uden tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at stille våben andre steder end i geværstativerne.
 • Skydningen skal foregå i ro og orden uden forstyrrelser fra eventuelle tilskuere.

Skytter, der ikke overholder de gældende sikkerheds- og ordensregler, straffes med advarsel eller i grovere tilfælde med bortvisning fra skydebanen.